The Salem Tavern

219 North Main Street, Salem, NY, USA
219 North Main Street Salem New York 12865 US
518-854-3802518-854-3802

Restaurant and Sports Bar